Acasă » Corp profesoral

Corp profesoral

Conf. univ. dr. Florina Pînzaru, Decan 2011 – prezent

Actual

 • Decan al Facultății de Management, SNSPA (din 2011).
 • Lector universitar la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, SNSPA. Cursuri: Bazele marketingului; Marketing; Marketing și management; Comunicarea externă a firmei; Strategii de poziționare a brandurilor. Director executiv al Masteratului de Management şi comunicare în afaceri (din 2004) şi al Masteratului de Brand Management şi comunicare corporatistă (din 2009), FCRP-SNSPA.
 • Director Laborator de cercetare în Strategii de piață și comunicare, Centrul de Cercetare în Comunicare (din 2012);
 • Coordonare comunicare de marketing la GDF SUEZ Energy România (din 2006);
 • Trainer (din 2007). Traininguri pentru firme multinaționale, firme românești, instituții publice, pe teme de: Marketing; Management strategic; Relații publice; Comunicare; Marketing industrial; B2B Marketing; Marketingul ONG-urilor; Tehnici de negociere; Comunicare internă; Comunicare în timp de criză etc.

Experienţă:

 • Cadru didactic asociat la Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, ASE - titular al cursului de Relations publiques et organisation des événements (2008-2009; 2009-2010);
 • Cadru didactic asociat la Facultatea de Management, ASE  -  curs de Comunicare în afaceri (2005-2007);
 • Freelancer relaţii publice prin Evolutiv pentru Mobexpert (2004 – 2005).
 • Coordonare activităţi metodologice şi comunicare pentru Universitatea Virtuală de Afaceri (2003-2005);
 • Consilier relaţii publice la Ministerul Educaţiei şi Cercetării (2003).

Studii:

 • Doctor în economie la ASE Bucureşti (2004-2007);
 • Masterat de Marketing strategic la ASE Bucureşti (2005-2007);
 • Cycle International d’Etudes Politiques, parcurs educațional Marketing et Communication la Institut d’Etudes Politiques (Sciences-Po) Paris (2001-2002);
 • Licenţă în Relaţii Economice Internaţionale la REI-ASE Bucureşti (1998-2003);
 • Licenţă în Comunicare şi Relaţii Publice la FCRP-SNSPA Bucureşti (1998-2002).

Cărţi publicate:

 • Pînzaru, Florina, Manual de marketing: principii clasice şi tehnici moderne eficiente, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009;
 • Stănciugelu, Irina; Pînzaru, Florina, Imagine şi comunicare în afaceri, UVA, Bucureşti, 2004;
 • Zbuchea, Alexandra; Pînzaru, Florina; Galalae, Cristina, Ghid esenţial de promovare, Editura Tritonic, Bucureşti, 2009.

Capitole în cărţi publicate:

 • Nicolescu, Luminiţa; Pînzaru, Florina, “Imaginea României în presa străină”, în Nicolescu, Luminiţa (editor),Imaginea României sub lupă! Branding şi rebranding de ţară, Editura ASE, Bucureşti, 2008;
 • Pînzaru, Florina; Zbuchea, Alexandra, „Romanian students on advertising, public relations and marketing”, in Delia Cristina Balaban and Ioan Hosu (editors), PR Trend: Society and Communication, Hochschulverlag, Mittweida, 2009;
 • Pînzaru, Florina, „Relaţiile publice, de la vis la realitate pentru IMM-uri”, în Delia Balaban (editor), PR Trend.Teorie şi practică în relaţiile publice şi publicitate, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2005;
 • Pînzaru, Florina;  Zbuchea, Alexandra, „Marketingul marilor cauze”, în Alexandra Zbuchea (editor), Comunicare eficientă pentru organizaţii şi instituţii non-profit, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2006.

Autor de articole de specialitate,  în publicaţii indexate naţional şi internaţional, dintre care (selecţie):

 • Braşoveanu, Iulian; Pînzaru, Florina, „Piaţa şi moneda: instrumente economice ale Europei politice”, Economie teoretică şi aplicată, nr. 8 (503) / octombrie 2006, pp. 73-79.
 • Pînzaru, Florina, „Euro, subiect sau instrument de marketing”, Management & Marketing, nr. 3 / toamna 2006, pp. 125-134.
 • Pînzaru, Florina, „A Mandatory decision: the internal marketing strategy”, in Business Excellence, edited by Constantin Brătianu, Dorin Lixăndroiu, Nicolae Al. Pop, Review of Management and Economical Engineering, Special Issue, vol. 6, no. 6, 2007, pp. 150-155.
 • Nicolescu, Luminiţa, Păun, Cristian, Popescu, Alina Irina, Drăghici, Alina, Pînzaru, Florina, „National identity – an essential element for country branding. The case of Romania”, in Business Excellence, edited by Constantin Brătianu, Dorin Lixăndroiu, Nicolae Al. Pop, Review of Management and Economical Engineering, Special Issue, vol. 6, no. 6, 2007, pp. 78-83.
 • Nicolescu, Luminiţa; Diaconescu, Mirela; Pînzaru, Florina, “The Image of New Member States in European Union: The Case of Romania”, The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, Volume 2, Issue 6, pp.175-184.
 • Pînzaru, Florina, „Towards a European Identity by the Currency: the Euro and Its Perceptions by Romanians”, Proceedings of the Globalization and Policies of Development: International Conference: May 17-19, 2007: Bucharest, Romania, Editura Comunicare.ro, 2007, pp. 381-390.
 • Pînzaru, Florina; Zbuchea, Alexandra; Galalae, Cristina, “Marketing Strategies Develeopment within Romanian Companies in the Context of the Global Economic Crisis. Case Study: the Automobile Market”, Globalization and Changing Patterns in the Public Sphere, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2009, pp. 209-220.
 • Pînzaru, Florina; Galalae, Cristina, „Internal Marketing in Multicultural Organizations. Case Study on the Romanian Subsidiaries”, Revista română de comunicare şi relaţii publice, vol. 11, nr. 1 (15)/2009, pp. 239-248.
 • Pînzaru, Florina, “On innovation: a theoretical approach on the challenges of utilities marketing”, Economia. Seria Management, Vol. 15, Nr. 1, 2012, pp. 165 – 172.
 • Pînzaru, Florina, “From conjunctural urban storytelling to city branding: an empirical model for Bucharest”,Management Research and Practice, Vol. 4, Nr. 2, 2012, pp. 33 – 44.
 • Pînzaru, Florina; Costin, Claudiu, “Reconsidering negotiation as a new organizational function: an empirical proposal”, Management & Marketing, Vol. 7, Nr. 2, 2012 pp. 339 – 350.

Membru în proiecte de cercetare academică, dintre care (selecţie):

 • Repoziţionarea imaginii de ţară a României în contextul integrării europene, CNCSIS A, 2006, director prof. univ. dr. Luminiţa Nicolescu – membru echipă.
 • Creşterea eficienţei proceselor suport pentru transferul internaţional de know-how managerial în domeniul cercetării aplicative şi al inovării. Contract PN2 95051/2007, modul Parteneriate. Director de proiect: prof. univ. dr. Daniela Hîncu – membru echipă.
 • Studiu privind tranformarea politicilor de responsabilitate socială corporativă în pârghii ale dezvoltării durabile a României, CNMP, 2007, modul Parteneriate. Director de proiect: conf. univ. dr. Dumitru Borţun – membru echipă.
 • Practica relațiilor publice în muzee, AFCN (Administrația Fondului Cultural Național), 2010. Director de proiect: lect. univ. dr. Alexandra Zbuchea – membru echipă.
 • O nouă comunicare, un nou marketing? Impactul evoluțiilor din macromediu și al modelelor teoretice asupra practicii de marcom din România: o cercetare exploratorie, SNSPA-FCRP, 2012. Director proiect: lect. univ. dr. Florina Pînzaru.


C.d.a dr. Lucian Anghel

La Facultatea de Management susţine cursul la disciplina Macroeconomie.

Studii:
Doctorand in stiinte economice ASE,Bucuresti (2002)
Master in stiinte economice ASE,Bucuresti (1997)
Licentiat in stiinte economice ASE,Bucuresti
Cursuri postuniversitare la Universitatea Georgetown, Statele Unite ale Americii

Experienţă profesională:
Președintele consiliului de administrație a bursei de valori București(prezent)
Co-fondator Asociaţia Analiştilor Financiar Bancari din România (2008)
Economist sef al Bancii Comerciale Romane (1997- prezent)
Director executiv adjunct al Diviziei de Trezorerie(1994-1997)
Fost membru al Consiliului de Supraveghere a Erste Asset Management şi BCR Asset Management
Expert coordonator în cadrul programului de relansare economică: “Programul pentru creştere economică” şi de asemenea a servit ca expert extern pentru Banca Mondială.

Lucrări publicate:
Co-autor de cărţi cu profil financiar-bancar
A publicat articole în ziare şi reviste de specialitate


C.d.a. dr. Gabriela Baicu

La Facultatea de Management susţine cursul la disciplina Managementul inovării.

Studii:
Doctor în economie, Academia de Studii Economice, 2006
Management şi Marketing pentru bănci, Institutul Bancar Român, 2008
Due diligence/Analiză diagnostic pentru societăţi comerciale, Deloitte, Londra, 2005
Consultanţă pentru tranzacţii, Ernst & Young, Paris, 2003
Evaluator autorizat, ANEVAR, Bucureşti, 2001, 1994
Soluţii structurate pentru consultanţa de afaceri, Andersen, Chicago, 2000
Management strategic pentru înalţi funcţionari publici – Conceptul six sigma, Harvard University & General Electric, New York, 2000
Macroeconomie, Ministerul Afacerilor Externe al Japoniei, Japonia, 1999
Pieţe de capital, German Marshal Fund, New York /Chicago /Philadelphia/Washington, 1999
Cum se promovează ISD în interiorul UE, GTZ, Frankfurt, 1996
ISD şi fondurile europene – un instrument eficient de creştere, Irish Development Agency, Marea Britanie /Irlanda, 1994
Inginer electronist, specializarea Electronică Aplicată, UPB Electronică & Telecom, 1987

Experienţă profesională:
Cadru didactic asociat, ASE, Bucureşti (2011 – 2012)
Cadru didactic asociat, SNSPA, Bucureşti (2011 – 2012)
Cadru didactic asociat, Academia de Studii Economice/Universitatea Româno – Americană, Bucureşti (2008 – )
Partener/Consultant senior, ARETE Consulting SRL, Bucureşti (2010 – )
Director Dezvoltare, MD Consulting Services (Reprezentanţă SUN Microsystems), Bucureşti (2008 – 2010)
Director general, Enerom Services, Bucureşti (2006 – 2008)
Director, Şef department Consultanţă financiară, Andersen/Ernst&Young/Deloitte, Bucureşti (2000 – 2006)
Director general, Guvernul României – Agenţia Română de Dezvoltare/Ministerul Privatizării/Ministerul Industriei, Bucureşti (1992 – 2000)
Cercetător ştiinţific/Inginer electronist, IAUC SA, Bucureşti (1987 – 1992)

Lucrări publicate:
Romanian Economic and Business Review (CNCSIS B+, indexed in EconLit, IDEAS/RePEc database, EconPapers and Index Copernicus): “ The impact of foreign direct investments on Central and Eastern European economies from a political economy perspective”, Gabriela Baicu, Florin Bonciu, 2011;
Tribuna Economică: “România – În căutarea unei politici economice”, Gabriela Baicu, 2011;
“Economia Mondială sub lupă: De la crize acute la crize cronice”, Gabriela Baicu, Florin Bonciu, 2010, Pro Univeristaria,
Tribuna Economică: “Efectul riscului de ţară asupra proiectelor private şi publice de investiţii”, Gabriela Baicu, 2010;
“Radarul Atractivităţii unei ţări pentru Investiţii Străine Directe – studiu de caz România” , 2009


Conf. univ. dr. Dumitru Borţun

La Facultatea de Management susţine cursul la disciplina Protocol în afaceri.

Studii:
Doctor în Filosofie – Universitatea Bucureşti (1999).
Specializare în problemele minorităţilor, relaţii interetnice şi comunicare interculturală – curs de experţi organizat de Centrul European de Cercetări – Academia Româna si Consiliul pentru Minorităţi Naţionale – Guvernul României (1995);
Licenţiat în Filosofie, Universitatea Bucureşti (1974);

Experienţă profesională:
Peste 60 de comunicări prezentate la manifestări stiinţifice locale, naţionale şi internaţionale; peste 50 de studii, articole, eseuri şi participări la dezbateri, în volume colective, în reviste de specialitate şi în presa centrală; mai multe cursuri universitare; 2 volume de autor;
Director de Relaţii Publice – compania de cercetare DATA MEDIA srl (1996-2000).
Consilier – Preşedinţia României, Departamentul de Politică Internă, sectorul Structuri Sociale şi Politice (1995-1996);
Expert – Preşedinţia României, Departamentul de Politică Internă, sectorul Analiză Politică (1993-1995);
Cadru didactic la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (din 1993);
Cercetător ştiinţific principal III – Institutul de Teorie Socială al Academiei Române (1990-1993);
Asistent la Catedra de ştiinţe sociale – Universitatea din Brasov (1978-1990);
Profesor de filosofie – Liceul real-umanist nr.2 din Alexandria şi Liceul industrial nr.1 din Braşov (1974-1978).


Asist. univ. drd. Cătălina Cicei

La Facultatea de Management susţine seminariile la disciplinele: Teoria organizaţiilor, Diagnoză organizaţională.

Studii:
Masterat în Comunicare şi relaţii publice, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, SNSPA, Bucureşti (2010);
Licenţă în Comunicare şi relaţii publice, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, SNSPA, Bucureşti (2009);
Licenţă în Psihologie, specializarea Psihologie Organizaţională, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti (2008);

Experienţă profesională:
Asistent universitar, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, SNSPA, Bucureşti;
Cercetător pentru România în cadrul proiectului “Global Report on Women in the News Media” desfăşurat de International Women’s Media Foundation (2009);
Asistent media în cadrul Centrului de Operaţiuni Media al Summitului NATO de la Bucureşti (2008);
Membra în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii Învăţământului din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti (2005-2007);
Stagiu de practică de specialitate în psihologie (evaluare şi testare psihologică) în cadrul Fundaţiei Tulane (2007).


Conf. univ. dr. Maria Costache
Informaţiile nu sunt disponibile momentan.

C.d.a. drd. Claudiu Costin
Informaţiile nu sunt disponibile momentan.

C.d.a dr. Valerică Dabu

La Facultatea de Management susţine cursul la disciplina Drept.

Studii:
Specializare în Problematica Semnaturii Electronice şi Crimei Organizate (program european PHARE), 2002;
Absolvent al cursului Advanced Economic Crimes, Department of Justice FBI, SUA (2000);
Specializare în Combaterea Inaltei Criminalităţi Economico-Financiare, Department of Justice Administration, SUA (1999);
Doctor în Drept, specializarea Drept Administrativ (1999);
Specializare în Combaterea spălării banilor proveniţi din droguri, University of Louisville, SUA (1997);
Absolvent al cursului Perfecţionarea legislaţiei în Combaterea Drogurilor, Viena, 1991.

Experienţă profesională:
Lector universitar, Facultatea de Administraţie Publică, SNSPA;
Magistrat în Ministerul Public (din 1997);
Specialist în combaterea criminalităţii economico-financiare, Ministerul de Interne (până în 1997);
Asistent universitar, Facultatea de Drept a Academiei de Poliţie (1995-1998).


C.d.a. drd. Mihaela Daneţiu
Informaţiile nu sunt disponibile momentan.

Lect. univ. dr. Mihaela Dobre

La Facultatea de Management susţine cursul si seminarul la disciplina Teorii si modele de afaceri.

Studii:
Doctor în Economie ASE, Bucuresti (2007)
Studii aprofundate , ASE Bucuresti ( 2002-2003)
Studii universitare de licenţă ASE, Bucuresti (1998-2002)
Diploma de Bacalaureat (1988-1992)

Experienţă profesională:
Lector ASE, Bucuresti (2007-prezent)
Asistent ASE, Bucuresti (2004-2007)
Preparator ASE, Bucuresti (2002-2004)

Lucrări publicate:
Monica Dudian, editor. Economics. CH. Beck Publishing House, 2006. Now in second edition, 2009.
Angelescu Coralia, editor. Economics. Economica Publishing House, 2003. Seventh edition now, 2009.
Ailenei Dorel, Angelescu Coralia, Dobre Mihaela- A fuzzy sets model for companies behaviour of absorption minimum wage shocks. An analysis of inflationary risks, The 14th International Business Information Management Association, General Theme: Global Business Transformation through Innovation and Knowledge, 23-25 juin, Istanbul Turcia, ISBN: 978-0-9821489-3-8;
Dobre Mihaela, Economic freedom and salary gap in Romania, Metalurgia International no 13: ISSN:1583-2214, 2009;
Mosora Cosmin, Dobre Mihaela -Inequality and growth, The 10th International Scientific Conference: “Management Horizons in Changing Economic “, 24-26 September 2009, Kaunas Lithuania, EBSCO international database, ISBN 978-9955- 12-504-4;
Angelescu Coralia, Dobre Mihaela, Ailenei Dorel,The relationship among productivity, human capital and span degree of Romania: Analysis based on the main sectors of activities of Romania” to the International Business Information Management Conference (12th IBIMA) on 29 – 30 June 2009 in Kuala Lumpur, ISBN: 978-0-9821489-1-4, The Thomson ISI Index to Scientific and Technical Proceedings;
Alexandra ADAM, Mihaela Dobre, ‘Evaluation du risque pays de la Roumanie dans les conditions de la crise financiere globale, Le 5(fme Congres de I’ Association infernationale des economistes de langue francaise, organized by Valahia University from Targoviste, May 25-27 2009; published in .Les Annales de L’Universite Valahia de Targoviste. Section: Sciences Economiques, Nr 2412009, ISSN 1453-8202, B.
Dobre Mihaela, Ailenei Dorel, Angelescu Coralia, Patterns of Discrimination in the Romanian Labor Market: The Impact of Gradual Exposure to Various Labor Markets within the European Union, International Trade and Finance Association Conference, Lisabona 2008, REPEC international database;
Ailenei Dorel., Dobre Mihaela, Tatu Delia, Inequality reduction on Labour market-an Essential Condition for The Accomplishment of the Economic and Social Cohesion, Scientific Symposion, Romania in the European Union, Bucharest,2008, REPEC,EBSCO international database;
Dobre Mihaela, Aceleanu Mirela, The Role of education in the Insertion of Young Pe-ople into the Labour Market. The Case of Romania, Scientific Symposion, Romania in the European Union, Bucharest,2008, REPEC,EBSCO international database;
Dorel Ailenei, Dragos Huru, Mihaela Dobre – Economic cohesion and markets integration, 48th European Congress of the Regional Science Association, ERSA 2008, University of Liverpool, Marea Britanie, 27-31 august 2008
Stefanescu Aurelia.Dudian Monica, Dobre Mihaela, Tile banking system, integrated part of the sustainable development, 47th European Congress of the Regional Science Association, ERSA 2007, Paris, SSRN international database;
Mariana Vuta, Ion Verboncu, Rodica Gherghina, Monica Dudian, Mihaela Hrisanta Dobre,The Corporate Social Responsibility Practices in Romania in the context of Sustainable Development Principles, 47th European Congress of the Regional Science Association, ERSA 2007, Paris, REREC international database;
Dobre Mihaela, Dudian Monica, Discrimination Oil Labor Market, “Romania within the EU: Opportunities, Requirements and Perspectives”, University of Sibiu Publishing House,2007, vol.1, pag. 149 – 153, ISBN 978-973-739-428-6,The Thomson ISI Index to Scientific “and Technical Proceedings;
Monica Dudian, Mihaela Dobre, Dragos Huru, and Daniela Trasca. Country Risk: a Few Statistical Indicators Relevant to Emergent Economies. The Annals of University of Oradea, Economic Science, XVI (1): 212…:.. 215,2007;
Monica Dudian, and Mihaela Dobre. Rating Agencies in the Framework of Romanian Financial System. “Identity, Globalization and Universality in the Eastern and Central European Economic Area. Evolution and Invofutions in the Modern and Contemporary Period: Experiences, Meanings, Lessons” International Conference, pages 112-115. University of Sibiu Publishing House, 2006;
Dudian Monica, Dobre.Mihaela,The Advantages and Disadvantages of the Labor Code for the Employee, the Employer, Respectively, Comparative Analysis Romania – EU. The Annals of University of Ora de a, Economic Science, XVI (1): 75 – 81, 2006;


C.d.a. dr. Sorin Fusea

La Facultatea de Management susţine seminarul la disciplina Drept.

Studii:
Doctorat în Drept;
Master în Criminalistică;
Licenţiat în ştiinţe economice şi sociologie.

Experienţă profesională:
Expert – Departamentul de Control şi Anticorupţie al Guvernului;
Consilier – Corpul de Control al Primului Ministru;
Specialist în cadrul P.N.A./D.N.A;
Director în cadrul C.N.A.D.N.R. SA.


Conf. univ. dr. Anda Gheorghiu

La Facultatea de Management susţine cursul la disciplina Noţiuni de fiscalitate.

Studii:
Doctor în Economie la Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale – ASE (2008);
Masterat în Managementul Calităţii şi al Costurilor şi Audit financiar – Hyperion, Bucureşti (2006–2007);
Studii în Japonia, la Hirosaki Daigaku (2002-2003);
Licenţă în Finanţe, Bănci şi Contabilitate – ASE (1988–1993).

Experienţă profesională:
Conferenţiar universitar la Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea Hyperion, Bucureşti;
Auditor intern, consilier, la Avocatul Poporului (din 2005);
Auditor Senior – PricewaterhouseCoopers (1997-1999);
Consilier economic – Oskar Service (1993-1997).


C.d.a drd. Ioan Ghişe

La Facultatea de Management susţine seminarii la următoarele discipline: Fezabilitatea afacerilor şi Managementul riscurilor.

Studii:
Masterat in Managemenul Proiectelor – SNSPA Bucuresti (2005-2007)
Masterat Management de proiect Codecs- curs Open University (2006)
Absolvent curs de ECDL (European Computer Driving Licence) (2005)
Mai mult de 30 cursuri de scurta durata (Administratie publica, formator de formatori-TOT, management adminstrativ, managementul situatiilor de criza, comunicare, dezvoltare locala – stategica, economica, dezvoltarea managementului institutional, management administrativ, comunicare publica, rolul si functiile administratiilor locale in schimbarile climatice, implicarea cetatenilor in decizia autoritatilor publice, managementul financiar, managementul resurselor umane, rolul, functiile si organizarea parlamentelor nationale, etc ) (1992-2004)
Cursuri post universitare – Antrenor de sah IEFS Bucuresti ( 1985-1987)
Licenta in matematici la Universitatea „Transilvania” din Brasov (1976-1980)
Absolvent Colegiul national de Informatica „Grigore Moisil” din Brasov ( 1971-1975)

Experienţă profesională:
Deputat in Parlament (2005-2008)
Primar al Brasovului (1996-2004)
Deputat in Parlament – Camera Deputatilor (1992-1996)
Consilier judetean ( 1985-1992)
Profesor de matematica si informatica, director al Colegiului National de informatica „Grigore Moisil” din Brasov (1990-1991)
Profesor de matematica si pedagog ( 1980-1985 )


Prof. univ. dr. Dumitru Iacob

La Facultatea de Management susţine cursurile la disciplinele: Teoria organizaţiilor, Diagnoză organizaţională.

Studii:
Stagii de documentare în comunicare şi relaţii publice: SUA – 1994; Germania –1997, 2000; Belgia – 1998;
Doctor în filosofie, Universitatea Bucureşti;
Licenţiat în filosofie, Universitatea Bucureşti.

Experienţă profesională:
Expert – Preşedinţia României, 1993 – 1996;
Expert – Consiliul Naţional de Evaluare şi Autorizare Academică (din 1993).


Conf. univ. dr. Cornelia Maxim

La Facultatea de Management susţine cursul şi seminarul la disciplina Informatică. Prelucrarea statistică a datelor.

Studii:
Doctor în Economie la Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, ASE, Bucureşti (2005);
Studii aprofundate de specializare în management, curs de zi cu frecvenţă redusă şi durată de 1,5 ani, SNSPA, Bucureşti (2001-2003);
Formare „formatori“: „Course in Teaching Techniques for Teachers and Instructors“, curs (1 sapt.), IROMA Bucuresti & DANISH BUSINESS ACADEMY (1996);
Specializare în Management, seminarii WEEK-END (6 luni), IROMA Bucuresti & ESCMP Marsilia (1994);
Specializare în Management: management general, management strategic, informatică managerială, curs modular tip MBA, IROMA – Bucureşti & ESCMP Marsilia, Franta (1994);
Specializare în Informatică (ultimul an de facultate), program postuniversitar, Iaşi, (1973-1974);
Licenţă în matematici (1973).

Experienţă profesională:
Şef sector instruire IROMA, Bucureşti (1999-2002);
Şef proiect program COREPLICA – Comunicare şi Relaţii Publice prin Instruire şi Consultanţă Asistată – destinat administraţiei publice locale din oraşe mici şi mediul rural (1999-2000);
Coordonare activitate de instruire şi consultanţă în informatică – filiale regionale (1991-2003);
Şef proiect şi director programe de training & consultanţă IROMA, Bucureşti (1991-2002);
Expert consultant IROMA (1990-2002).


Conf. univ. dr. Anca Mierlă

La Facultatea de Management susţine cursul la disciplina Engleza

Studii:
Doctor în filologie Universitatea Bucureşti, Facultatea de Litere (2002)
Cursul “Democraţie locală şi administraţie publică” organizat de European House, Oficiul pentru administraţie publică, Danemarca
Diplomă de absolvire Facultatea de Filologie , Universitatea din Bucuresti (1982-1986)
Liceul “Gheorghe Lazăr” (1978 – 1982)

Experienţă profesională:
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, cadru didactic (conferenţiar) ( prezent )
Asistent , lector , conferentiar SNSPA, Bucuresti (1994 – 2002)
Cadru didactic asociat Universităţile “Athenaeum”, “Titu Maiorescu”, “Artifex”, Colegiul de birotică “Fortuna”, firma de consultanţă universitară “Eficient” , Bucuresti (1991 -2000)
Profesor (definitiv) Şcolile generale 198, 142 Bucuresti (1989 -1993)
Profesor stagiar Şcolile generale Sărăţeni – Balaciu, nr. 1 Urziceni jud Ialomita (1986 -1989)

Lucrări publicate:
Traduceri în/din limba engleză de materiale de specialitate pentru seminare şi proiecte naţionale şi internaţionale organizate de Facultatea de Administraţie Publică şi de Institutul Român de Administraţie Publică, precum şi pentru celelalte secţii ale S.N.S.P.A
Traducerea în limba română a lucrării European Administrative Law, de Jürgen Schwaze, Sweet and Maxwell Limited, Luxembourg ( 1992 )


C.d.a. drd. Rareş Mocanu

La Facultatea de Management susţine cursul la disciplina Comportamentul consumatorului.

Studii:
Studii postuniversitare în Tehnici şi Metodologii de Cercetare în Ştiintele Sociale, Universitatea Bucureşti;
Facultatea de Marketing, ASE, Bucureşti;
Facultatea de Psihologie şi Sociologie, Universitatea „Spiru Haret”.

Experienţă profesională:
Specialist în prevenirea fraudelor – Departmentul de Control al Creditelor, ZAPP TELEMOBIL;
Consultant ştiinţific, D&D Research Ltd.


C.d.a. drd. Sever Moldoveanu

La Facultatea de Management susţine cursul si seminarul la disciplina Matematica aplicata in economie

Studii:
Doctor in stiinte matematice , Universitatea din Pitesti (2003-2007)
Licentiat in matematica , Universitatea din Bucuresti (1987-1991)
Absolvent al Colegiului National „Mircea cel Batran”, Constanta (1982-1986)

Experienţă profesională:
Director adjunct la Colegiul National de Informatica „Tudor Vianu”( 2007-prezent)
Inspector general M.E.C.I ( 2004-2007)
Profesor de matematica la Colegiul National de Informatica „Tudor Vianu”(1993-prezent)
Profesor de matematica la Colegiul National „Mihai Eminescu” (1991-1993)

Lucrări publicate:
Autor de culegeri de matematica
Autor de ghiduri metodice pentru profesori
Autor de articole de specialitate cu accreditare ISI – Contributii matematice la studiul fenomenelor convective; Ecuatii de salt pe suprafete spatio-temporale


Prof. univ. dr. Mariana Nicolae

La Facultatea de Management susţine cursul la disciplina Leadership-ul în organizaţiile moderne.

Studii:
Doctor în Ştiinţe economice, specializarea Management, susţinerea publică a tezei de doctorat: Dinamica teoriei şi practicii “leadership”-ului în contextul integrǎrii României în Uniunea Europeanǎ (oct. 2011)
Expert evaluator în cadrul Programului Cadru 7 al Uniunii Europene (2008-2011)
Cercetǎtor în echipa proiectului LIDEROM – Leadership: comunicare si competitivitate in integrarea noilor state membre ale UE. Studiu de caz: economia romaneasca., CNCSIS, PN II_IDEI (2007-2010)
Director al consorţiului EPIR, Personalitati si institutii economice romanesti –valoare adaugata romaneasca la identitatea europeana, PN II 91-021/21.09.2007 (2007-2010)
Cercetǎtor în echipa proiectului CERACADCOMP, Dezvoltarea cercetării academice interdisciplinare în vederea creşterii competitivităţii universităţilor din România pe plan internaţional, PN II 91-058/21.09.2007 (2007)
Participare în grantul A_C 47/2006 CNCSIS Procesul de integrare a Romaniei in economia europeanǎ. Dimensiuni istorice şi contemporane (2007)
Participare în proiectul CEEX Evaluarea strategiilor de management al riscurilor în companiile româneşti. Recomandări de politici de creştere a competitivităţii în perspectivă post-aderare (2006)
Bursǎ Fulbright de cercetare post-doctoralǎ la Universitatea de statCalifornia, San Bernardino (California State University of San Bernardino) (2005, ian. – iulie)
Admitere în programul de doctorat în domeniul Ştiinţele economice specializarea Management, cu tema “Dinamica teoriei şi practicii leadership-ului în contextul integrării României în Uniunea Europeană” (2003)
Susţinerea publică a tezei de doctorat în ştiinţele educaţiei cu tema Strategiile didactice şi optimizarea procesului de predare/învăţare la adulţi şi tineri. Aplicaţii la limba engleză (2002)
Conferinţa internaţională Diversitatea lingvistică şi culturală – factor al dezvoltării europene, cu prezentarea Managing the Stars; seminarul internaţional Leaders Forum 2001, Bucureşti, organizat de Leaders Romania (2001)
Participare în cadrul Programului Tempus TIB-JEP 14394/99 pentru dezvoltarea de Centre de excelenţă pentru proceduri vamale europene, documentare şi cercetare la Universitatea Cosenza şi organizaţia De Lorenzo Formazione din Italia (2000) precum şi la Universitatea de ştiinţă şi tehnologie din Lille (2001), Franţa (2000-2001)
Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice A Millennium of Communication organizat de Universitatea Ecologică Bucureşti; seminarul internaţional Globalizarea pieţelor şi strategii de afaceri, organizat de REI/ASE (2000)
Bursă de specializare în Marea Britanie: Cultură şi civilizaţie britanică; Curs de metodologia predării limbii engleze (English Language Teaching Methodology) organizat de Consiliul Britanic; Curs post-universitar de perfecţionarea metodologiei de predare a limbii engleze pentru limbaje specializate în învăţământul superior, Universitatea Lancaster, Marea Britanie; Seminarul cu tema Managementul predării limbii engleze în centrele particulare de limbi străine, organizat de ELTECS; Curs de specializare Developing Professional Skills, organizat de Consiliul Britanic;Cursul de perfecţionare pentru manageri Open Week For Training Managers, Bath, Marea Britanie; Seminarul de management şi marketing pentru centre de limba engleză (ELT Management and Marketing Seminar); Seminarul Management eficient organizat de Consiliul britanic şi CIMP; Curs prin corespondenţă, modul în cadrul programului pentru masterat Evaluarea procesului de învăţare a unei limbi străine, Centrul pentru studii de limba engleză în domeniul educaţiei al Universităţii din Manchester; seminarul INTERNATIONAL BRITAIN organizat de asociaţia internaţională Uniunea vorbitorilor de limba engleză (ESU-Dartmouth House) la Oxford; conferinţa internaţională a grupului de interes special Teachers Develop Teachers Research, Universitatea Oranim, Israel; conferinţa internaţională “Private Language Education in Europe. Its contribution to the multilingual and multicultural aspect of the European Union” Salonic, Grecia; conferinţa “Business Culture and Communication: Challenges of the Millennium”, ASE Bucureşti. (1974-1999)

Experienţă profesională:
Director, Departamentul de Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri, REI, Academia de Studii Economice, Bucureşti (din noiembrie 2011)
Prodecan al facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale din ASE (din 2008)
Profesor universitar doctor, domeniul – limba engleză şi comunicare de afaceri, Academia de Studii Economice, Bucureşti (din februarie 2008)
Conferenţiar doctor, domeniul – limba engleză şi comunicare de afaceri, Academia de Studii Economice, Bucureşti (2003-2008)
Membru al Senatului Academiei de Studii Economice, Bucureşti (2004 – 2008)
Cancelar al facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale din ASE, (2004 – 2008)
Director al programului de Master în Comunicare de Afaceri în Limbi Străine (din 2003)
Membru în Comitetul ştiinţific al revistei Dialogos, publicaţie a Catedrelor de limbi străine şi comunicare de afaceri, Editura ASE (2000-2004)
Coordonator al echipei pentru înfiinţarea Centrului teritorial Curtea de Argeş de învăţământ deschis şi la distanţă al facultăţii REI (2002)
Director al programului de Master în Afaceri Internaţionale al facultăţii REI (2001 – 2003)
Director executiv al proiectului Commercial Communication for Romania’s Development, finanţat de Banca Mondială prin CNFIS, Grant 190, având ca obiectiv înfiinţarea unui centru de studiu individual pentru studenţi (2001)
Coordonator al colectivului de traducere a 3 numere a revistei Române de Management Comparat (2001)
Prodecan al facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale din ASE (2000 – 2004)
Lector pentru comunicare de afaceri în limba englezǎ în programul Executive MBA, al INDE (Institut National de Développement Economique) (feb.-iunie 2003)
Coordonator al colectivului de autori pentru manualele de comunicare în afaceri în limba engleză Communicate in Business, anul II (inclusiv casete audio), şi al manualelor de corespondenţă comercială pentru anul III şi IV, Commercial Communication & International Business and Professional Communication.
Coordonator al activităţilor cercurilor ştiinţifice studenţeşti în domeniul comunicării internaţionale şi de afaceri
Lector pentru limba engleză şi comunicare comercială, Academia de Studii Economice, Bucureşti (1993 – 2003)
Lector pentru predarea comunicativă a limbii române pentru străini la Cursurile de vară de la Baia Mare organizate de Fundaţia Culturală Română (1996)
Director adjunct Centrul de limba engleză pentru afaceri PROSPER-ASE (1995 – 1996)
Profesor de limba engleză (1975 – 1990)
Traducător (1975 – prezent)


C.d.a. drd. Răzvan Petre

La Facultatea de Management susţine cursul la disciplina Educatie Fizica

Studii:
Doctorand cu stagiul încheiat în EDUCATIE FIZICA SI SPORT ( 2004-prezent )
Colaborator al Revistei de Arte Marțiale INSTINC Marțial Arts & Sports (2010 – prezent )
Certificate de perfecţionare profesionala KARATE – CENTRUL DE FORMARE SI PERFECŢIONARE A ANTRENORILOR SI FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE KARATE ( 2007-2011)
Diplome de EXCELENTA pentru contribuţia adusa la dezvoltarea activităţii de KARATE în Romania din partea FEDERATIEI ROMANE DE KARATE, a CLUBULUI SPORTIV DINAMO BUCURESTI, etc. (2006 – 2011)
Diplomă centura neagră gradul patru (4) dan KARATE SHITO-RYU, F.R.K. ( 2010 )
Certificat de clasificare profesională -ANTRENOR CATEGORIA I KARATE ( 2006 )
Diplomă de absolvire a SCOLII NATIONALE DE ANTRENORI- SPECIALIZAREA CULTURISM SI FITNESS (2006 )
MASTERAT în E.F.S. specializarea BIO-PSIHO-SOCIOMOTRICITATE in Educație Fizică și Sport (2004)
Diploma centura neagra gradul doi(2) dan ARTE MARTIALE – JU JUTSU (2003)
Cursuri si seminarii de perfecţionare organizate de F.R.K.M. în colaborare cu Federaţii Internaţionale de Karate si Centrul National de Formare si Perfecţionare a Antrenorilor din Romania ( 2002-prezent)
Carnet de ANTRENOR CATEGORIA A III-A JUDO (2001)
Licenţiat al ACADEMIEI NATIONALE DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT – BUCURESTI – FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT-SPECIALIZAREA E.F.S. (2001)

Experienţă profesională:
Membru in BIROUL FEDERAL (COMITETUL DIRECTOR) AL Federației Române de Karate (2009-prezent)
Membru in SENATUL U.N.E.F.S. (2008- prezent)
Președinte Comisia Națională a Sportului Școlar și Universitar din cadrul FEDERATIEI ROMANE DE KARATE (2006 – prezent )
Asist. Univ. drd. – UNIVERSITATEA NATIONALA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT BUCURESTI activitate didactică – lucrări practice: arte marţiale, karate-do, judo, fitness, culturism, musculaţie, kinetologie, nataţie, practică pedagogică, îndrumare licenţa, membru in comisiile de concurs admitere (FEFS, CUEFS, KINETOTERAPIE), membru in comisiile de licenţă, membru in comisiile de verificări practice si examene (2005-2011)
Profesor la grupele de studenţi cu specializările: Arte Marţiale, Karate-Do, Fitness, Judo (2005-2011)
Coorganizator al Stagiului Național de Karate în directă colaborare cu Ambasada Japoniei (2010)
Secretar de redacţie al revistei A.N.E.F.S.<< DISCOBOLUL>> ( 2007 )
Redactor de specialitate al revistei A.N.E.F.S.<< DISCOBOLUL>> (2005-2006)
Membru in CONSILIUL STINTEI SPORTULUI DIN ROMANIA (2005-2006)
Membru in comitetul de organizare al ,,SESIUNII INTERNATIONALE DE COMUNICARI STIINTIFICE’’ A.N.E.F.S. ( 2006-2007)
Arbitru naţional al ,, FEDERATIEI ROMANE DE KARATE MODERN”
Prep.univ.- activitate didactică – lucrări practice: arte marţiale, karate-do, judo, culturism mijloc asociat in kinetoterapie, membru in comisiile de concurs admitere ( 2004- prezent )
Prep.univ.- activitate didactică – lucrări practice: arte marţiale, karate-do, judo, culturism mijloc asociat in kinetoterapie, membru in comisiile de concurs admitere (FEFS, CUEFS, KINETOTERAPIE), membru in comisiile de licenţa, membru in comisiile de verificări practice si examene (2003-2005)
Profesor titular – EDUCATIE FIZICA SI SPORT – şcolile nr. 1 si nr. 2 Lunguleţu – jud. Dâmboviţa (2001-2003)
Profesor – Antrenor COORDONATOR al ,,CLUBULUI SPORTIV SUIKO – KARATE-DO” (2001)
Preşedintele CLUBULUI SPORTIV SUIKO – KARATE-DO (2001)
Profesor – Antrenor – JUDO (2001)


Lect. univ. dr. Daniel Popescu
Informaţiile nu sunt disponibile momentan.

Prof. univ. dr. Leonica Popescu

La Facultatea de Management susţine cursul la disciplina Management general.

Studii:
Licenţiată în ştiinţe economice ASE , Bucuresti (1970-1975)
Doctor inginer la Universitatea Politehnica Bucureşti (1992-1997)
Mobilităţi / stagii de studii / cercetare pentru: învăţământ, economie de piaţă, educaţie: 1990 – Norvegia, 1991 – Suedia, 1992 – Belgia,
1995-Cehoslovacia, 2007-Roma, 2007-Atena, 2010 – Paris, 2011- Valencia, 2011 – Praga
Cursuri de perfecţionare reprezentative:
“Asigurarea calităţii în învăţământul superior din Romania in context European. Dezvoltarea managementului calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional”, Trainingul de Formare a evaluatorilor externi, în domeniul calităţii învăţământului superior, org. coord. ARACIS, 12-13 Septembrie, 2011
“Training of Trainers on Textbook Evaluation”, British Council – Technical Assistance, 2001; org. Consiliul Britanic si Ministerul Educatiei si Cercetarii – Consiliul National de Aprobare a Manualelor (C.N.A.M.);
“Workshop on Textbook Evaluation”, British Council – Technical Assistance, 2000; org. Consiliul Britanic si Ministerul
Educatiei Nationale – C.N.A.M.;
” TQM in Education”, 1997-1998, Alba-Iulia, org. FOLKUNIVERSITET din Malmo – Suedia si Universitatea AISTEDA.
“Comparative Studies in Management”, 1994, Mangalia, org. Universitatea TOKAY-Japonia si Univ. Marii Negre.
“Research, Incubators and Entrepreneurship”, org. Universitatea Oxford – Anglia, M.C.T., Univ.Marii Negre, 1993;
“Manageri pentru cercetare-dezvoltare”, 1992, org. de Ministerul Invatam. si Stiintei – Depart. Stiintei si AMCOR;
“Metode si tehnici moderne de org. si conducere a proiectelor complexe de sist. informatice”, 1983, C.P.D.A.C.
“Prelucrari grafice interactive si sinteza de imagini” cu ajutorul calculatorului, 1986, C.P.D.A.C.

Experienţă profesională:
Prof. univ. dr. SNSPA – Bucuresti (2011-prezent)
Prof. univ. dr. Universitatea Româno-Americană (2000-prezent)
Prof. univ. dr.,Conf. univ.dr. Universitatea ARTIFEX (1999-2000)
Conf. univ.dr. , Lector univ.dr. Universitatea AISTEDA (1995-1999)
Expert gr.II Ministerul Cercetarii si Tehnologiei ; Direcţia Generală Management-Legislaţie, Informatizare (1993-1995)
Principal Asist. Cercetător ştiinţific Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (1990-1993)
Analist principal sist. informatice, Cercetător Ştiinţific, Adj. Şef.Oficiu de calcul Institutul Naţional de Motoare Termice (1980-1990)
Analist –programator ; Economist Centrala Industrială de Masini si Utilaje– Centrul de Calcul, INOX (1975 -1980)
Colaborari part time:
• Expert-evaluator ARACIS
• expert-evaluator internaţional de Proiecte şi Programe de cercetare stiintifică: NSFB, AJTS-VATI-HU, FP7 ş.a.
• expert-evaluator ANCS-CNMP si CNCSIS-UEFISCSU Proiecte şi Programe de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica, inovare, educatie.
• consilier editorial si director editură;
• formator si expert evaluator manuale alternative liceu;
• profesor univ. dr. asociat la alte universităţi;
• consultant în probleme de management, UE, fonduri structurale, formare resurse umane, marketing.

Lucrări publicate:
Teza de doctorat (titlul): Managementul Centrelor de Cercetare, Inovare, Afaceri si Transfer de Tehnologie * CIATT
Cărţi, Cursuri univ., Culegeri de probleme, teste publicate de Edituri: 30
Articole, studii (număr): peste 58
Congrese şi simpozioane naţionale şi internaţionale (număr): peste 51
Proiecte /Programe nationale şi internaţionale de cercetare ştiinţifică (număr): 34


C.d.a. drd. Emanuel Răuţă

La Facultatea de Management susţine cursul la disciplina Managementul proiectelor.

Studii:
Doctorand – Stiine Politice SNSPA , Bucuresti ( 2006-prezent )
Masterat Comunicare si Marketing Politic SNSPA, Bucuresti (2002-2005)
Licentiat in Stiinte Politice SNSPA , Bucuresti ( 1998-2002)

Experienţă profesională:
Asistent universitar la SNSPA , Bucuresti (2011-prezent )
Director de Cercetare/Manager de proiect/Team Leader la Agora Est Consulting ( 2010-prezent )
Expert fonduri structurale la ARACIS, Bucuresti 2008
Formator la Institutul National de Administratie, Bucuresti ( 2007-2010 )
Director Departament Administratie Publică la GEA Strategy&Consulting, Bucuresti (2006-2010)
Evaluator la FDSC (2008-2009)
Coordonator de program la Societate Academică din Romania (SAR), Bucuresti (2002-2006)

Lucrări publicate:
Ghid de politici publice, 2011
Planificarea strategică și managementul performanței – cazuri de bune practici în administrația publică centrală și locală, 2010
Analiza stadiului planificării strategice în administraŃia publică din cinci Ńări europene – Bulgaria, Grecia, Lituania,Polonia si România
“Capitalul social si crearea de locuri de muncă în Europa rurală” – Promovarea calităŃii vieŃii în Europa rurală -coordatorul raportului pentru România, http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef0718.htm
“Sectorul energiei în România” – coordonatorul studiului, raport pregătit pentru Institutul Aspen din România si Camerade comerŃ Româno-Americană
Sectorul Protectia Mediului în România, Analiza Politicii de mediu, Cadru legislativ, Cadru institŃtional la nivel central si la nivel local, ActivităŃi operaŃionale, Analiza principalelor societăŃi în sectorul protecŃiei mediului, Grupul de Economie Aplicată, 2006
Viziune de ansamblu asupra datelor privid violenŃa armată- colectare si analiză, coordonator pentru România PNUD,UE, www.seesac.org/reports/AVDR.pdf
„LegislaŃia privind transparenŃa si responsabiliyarea politica. Rolul societăŃii civile”, 2005, lucrare prezentată în Germania la Scoala de vară ECPR pentru democraŃia în Europa de Sud-Est
Emanuel Rauta, 2004, „Turismul românesc, un început pierdut”, o evaluare a politicilor publice privind strategia pentru turism, publicat în Policy Warning Reports, nr 6 august 2004
Emanuel Rauta și Cristian Ghinea, 2004, Bune practici în implementarea FOIA în România- Un ghid pentru reprezentanŃii alesi si angajaŃii din sistemul public, ghid finanŃat de USAID prin programul GRASP, editura Semne, 75 pagini
Emanuel Rauta, 2003, După aderare. Cultura socio-economică a Europei de Est în Uniunea Europeană largită: atuuri sau puncte slabe…. Raport media asupra România- coordonată de IWM Austria


Prof. univ. dr. Ovidiu Rujan
Informaţiile nu sunt disponibile momentan.

Asist. univ. dr. Rodica Săvulescu

La Facultatea de Management susţine seminarul la disciplina Comportamentul consumatorului.

Studii :
Doctoranda in cadrul Scolii Doctorale in Stiintele Comunicarii, SNSPA: 2011-prezent
Master Publicitate si Reclama, SNSPA: 2005-2007
Facultatea de Comunicare si Relatii Publice,SNSPA: 2001-2005

Experienţă profesională:
Preparator universitar, Facultatea de Comunicare si Relatii Publice, SNSPA: 2009-prezent
Managing partner si responsabil creatie, ProArte Com: 2007-prezent
Copywriter Leo Burnett Romania: 2005-2008
Jurnalist si responsabil comunicare Business Media Group (divizia online): 2005
Internship e-procurement in cadrul Primariei din Prato: 2003
Redactor Asociatia Romana a Ziaristilor de Mediu: 2000

Participări conferințe/ lucrări publicate
Brand Talk on Facebook – a New Challenge in Marketing Communication – in Romanian Journal of Communication and Public Relations, vol. 13, nr. 2 (22): 2011
Site-ul Muzeului Viticulturii si Pomiculturii din Romania – in cadrul sesiunii stiintifice din cadrul Complexului Muzeal Golesti : 2002
Ion I. C. Bratianu in scrierile ziaristului Pamfil Seicaru – in cadrul Simpozionului national ”Bratienii in istoria Romaniei” , Centrul de Cultura ”Bratianu” : 2001


Lect. univ. drd. Sergiu Stan

La Facultatea de Management susţine cursul la disciplina Managementul riscurilor.

Studii:
Doctorand la Universitatea Bucureşti, domeniul doctoral: Logica – Decizia managerială (2004-prezent);
Masterat în Managementul Afacerilor prin Proiecte la Facultatea de Management, ASE, Bucuresti (2003-2005);
Masterat în Fizica laserilor şi radiaţia plasmei la Facultatea de Fizica, Universitatea Bucureşti, (1997);
Licenţiat al Facultăţii de Fizică, Universitatea Bucureşti (1991-1995);

Calificări şi certificări profesionale:
Formator Acreditat CNFPA (2008);
Trainer acreditat TŰV Academia pe domeniul Managementul Proiectelor, Germania (2007);
Specializare în domeniul managementului de proiect, INTERREG Project Development, organizat de ECORIS, Bruxelles (2007);
Membru al Project Management Institute Organisation – PMI (USA), Romanian Chapter (2006);
Specializare cu atestat în domeniul Comunicarea Riscurilor, cursul “Risk Communication: a future challenge in a globalised world”, organizat de The Amsterdam Summer University, Buxelles (2006);
Specializare cu atestat pentru programul de management al proiectelor “Primavera”, Compania Total Soft, Bucureşti (2004);
Specializare cu atestat în domeniul “Managementul Riscului”, Bursa Româna de Marfuri, Bucureşti (2001);
Specializare în domeniul bazelor de date pentru gestionarea proiectelor internaţionale; Unitatea pentru coordonarea Programului “Leonardo da Vinci”, Viena – Austria (1999);

Experienţă profesională:
Lector univ. drd. la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, SNSPA (din 2009);
Consilier pe probleme de management de proiect Parlamentul României – Senat (2008–prezent); Consilier pe probleme de management de proiect Parlamentul României – Camera Deputaţilor (2007-2008);
Trainer pe domeniul Managementul proiectelor (şi discipline adiacente) cu module de formare profesională susţinute în cadrul a diverse organizaţii private şi de stat (2006 – prezent);
Coordonator de proiecte pentru finanţări SUA, Diperia Finance Group (Reprezentant al Global Frontier Group in România, Broker pentru US Ex-Im Bank of America), 2003-2004;
Expert proiecte internaţionale: “Programul Cadru 5″ Cercetare – Dezvoltare al Uniunii Europene, Componenta CORINT Suport, (2001-2002);
Expert coordonator proiecte internaţionale Fundaţia Internaţională de Dezvoltare Economică a României (FIDER), (2000-2002);
Referent de specialitate Centrul Naţional de Formare Profesională “Leonardo da Vinci” – Program al Uniunii Europene (1998-2000).


Prof. univ. dr. Ştefan Stanciu

La Facultatea de Management susţine cursul la disciplina Microeconomie.

Studii:
Doctor în Administrarea afacerilor – ASE, Bucuresti;
Master în Managementul resurselor umane la Departamentul de Management, SNSPA, Bucureşti (2004 -2006);
Masterat în Comunicare şi relaţii publice la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, SNSPA, Bucureşti (2002-2004);
Doctor în ştiinţe tehnice la Facultatea de Mecanică, Universitatea Politehnica din Bucureşti (1973-1979);
Diplomă în Inginerie la Facultatea de Mecanică, Secţia Construcţii de Aviaţie, Universitatea Politehnica din Bucureşti (1964-1969).

Experienţă profesională:
SNSPA, Bucureşti: cadru didactic asociat (2000-prezent);
Universitatea Politehnica, Bucureşti: profesor universitar (1994-prezent); conferenţiar universitar (1990-1994), şef de lucrări (1969-1990), asistent universitar (1969-1979).


Lect. univ. dr. Irina Stănciugelu

Studii:
Doctor în Filosofie, Universitatea Bucureşti (2008);
Grant de cercetare în Departamentul de psihologie al Universităţii din Manchester cu studiul Comportament colectiv în cazul situaţiilor de urgenţă/criză (2006);
Curs de scurtă durată – Risk Communication: a Challenge in an Enlarged Europe, European Journalism Centre, Maastricht, Netherlanden (2005);
Curs de scurtă durată – Managerial capabilities for women in the Educational System, Torquay, UK (2004);
Studii academice postuniversitare în comunicare şi relaţii publice, SNSPA, Bucureşti (1998);
Bursier TEMPUS la Universitatea La Sapienza, Roma (1997);
Master în Filosofie, Universitatea Bucureşti, specializarea Filosofia culturii (1997);
Licenţă in filosofie, Universitatea Bucureşti (1996).

Experienţă profesională:
Expert Civil NATO în comunicarea riscului şi comunicarea de criză (din 2008);
Membru al Ad Hoc working Group on Public Information in Crisis, Comitetul de Protecţie Civilă NATO, reprezentantul României (din 2007);
Expert Consultant în domeniul comunicării riscului şi comunicării în situaţii de criză (Mercury Promotion, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Agenţia de Strategii Guvernamentale), din 2003;
Director executiv, Masteratul de Management educaţional şi comunicare instituţională SNSPA (din 2004);
Director executiv, Centrul de perfecţionare în comunicare, SNSPA (din 2002);
Trainer în comunicarea riscului/comunicarea în situaţii de criză, relaţii publice, comunicare/dezvoltare personală, dezvoltarea resurselor umane (Institutul Naţional de Administraţie, Comitetul de Protecţie Civilă NATO, FORMENERG, PAY NET, Agenţia de Strategii Guvernamentale, Autoritatea de Sănătate Publiă a Municipiului Bucureşti), 2001-prezent;
Sef de serviciu “Marketing, analiză si strategii de relaţii publice” în cadrul Departamentului Comunicare al Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului (2001);
Colaborator al Serviciului Naţional de Evaluare şi Examinare din cadrul MEC, grup de lucru ştiinţe socio-umane (2000-2004);
Profesor de ştiinţe socio-umane, Liceul de Arte Plastice Nicolae Tonitza (1996-2000).


C.d.a. drd. Alexandra Viţelar

La Facultatea de Management susţine seminarul la disciplina Leadership.

Studii:
Doctorand , Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Facultatea de Comunicare și Relații Publice, București (prezent)
Masterat Comunicarea în afaceri, în limba engleză, Academia de Studii Economice, București, Faculatea de Relații Economice
Internaționale (2009 -2011 )
Diplomă licență: Specialist în comunicare și relații publice, Departamentul de comunicare și relații publice, Universitatea Politehnică,
Timișoara (2006 -2009 )

Experienţă profesională:
Asistent universitar, Facultea de Relații Economice Internaționale, din cadrul Academiei de Studii Economice cu studenți de anul I și II,
Facultatea de Comerț din cadrul Academiei de Studii Economice, cu studenții Masteratului Aprofundat Managementul Afacerilor, Facultatea
de Management, SNSPA , cu studenți anul I (2010 – prezent)


Lect. univ. dr. Alexandra Zbuchea

La Facultatea de Management susţine cursul la disciplina Tehnici de promovare în afaceri.

Studii:
Doctor în Politici de marketing privind patrimoniul cultural naţional, Catedra de Marketing, Facultatea de Comerţ, ASE, Bucureşti;
Master, Catedra UNESCO de Studii Sud-Est Europene, Facultatea de Critică si Teorie a Artei, Academia de Artă, Bucureşti (2000-2001);
Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti (1996-2000);
Studii aprofundate, Turism Internaţional, ASE, Bucureşti, (1996-1997);
Facultatea de Comerţ, Secţia Turism-Servicii, ASE, Bucureşti, (1991-1996);
Burse şi studiu de cercetare în S.U.A., Germania şi Italia.

Experienţă profesională:
Asistent, Facultatea de Economia Turismului Intern şi Internaţional, Universitatea Româno-Americană, Bucureşti;
Consultant marketing, realizare de materiale promoţionale, Muzeul Naţional de Istorie Naturală Grigore Antipa, Bucureşti;
Asistent director economic, ECR International Consulting, Bucureşti (1993-1994);
Proiecte de cercetare şi reabilitare în domeniul managementului turistic.


Un gând bun în memoria domnului Prof. Dr. Dan Ardelea

Facultatea de Management a Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative anunţa că în ziua de 29 iulie 2012 s-a stins din viaţă, după o îndelungată suferinţa, profesorul Dan Ardelea, personalitate marcantă a SNSPA.
Născut la data de 29 iunie 1942 la Chişinău, actuala capitală a Republicii Moldova, a absolvit în 1965 Universitatea Politehnică Bucureşti, Facultatea de Inginerie Mecanică, obţinând titlul de doctor în 1989. A fost membru al Asociaţiei Române a Consultanţilor în Management – AMCOR, al Societăţii Romane de Inginerie şi Management Industrial – SRIMI şi al Asociaţiei Central şi Est-Europene de Dezvoltare a Managementului – CEEMAN.
Implicarea Domnului Profesor Dan Ardelea în viaţa academică nu s-a limitat însă doar la activitatea sa ştiinţifică, în acest sens contribuind determinant la dezvoltarea şcolii româneşti de management de după 1989. Astfel, în perioada 1990 – 2000 a condus Catedra de Management a Universităţii Politehnica Bucureşti.
Poate însă cea mai semnificativă realizare a Domnului Profesor Dan Ardelea a fost situarea printre cei care s-au implicat major în punerea bazelor a ceea ce reprezintă astăzi Scoala Naţională de Studii Politice şi Administrative. Pentru mai bine de 15 ani, începând cu anul 1992, a condus în calitate de Decan destinele Facultăţii de Management şi, ulterior, ca Director pe cele ale Departamentului de Management – IROMA, componente importante în procesul de afirmare pe piaţa academică românească a nou apărutei – la acele timpuri – SNSPA.
Facebook Twitter Linkedin